EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Ympäristö

Golfkentän ympäristöjärjestelmä

Golfkentän ympäristöjärjestelmän tavoitteena on ottaa huomioon luonnon ja kulttuuriympäristön asettamat vaatimukset kentänhoidon tasosta tinkimättä. Järjestelmässä on huomioitu kaikki golfkentän toiminnot, joilla on vaikutusta ympäristöön.

Suomen Golfliiton ohjaamaan järjestelmään ovat sitoutuneet kaikki golfalalla toimivat järjestöt.

Ympäristökäsikirjassa kuvataan toimintamenettelyt golfkentän ympäristöasioiden hallitsemiseksi. Päivittäisessä kentänhoidossa ympäristöjärjestelmä ohjaa noudattamaan vastuullisen ympäristönhoidon periaatteita. Käsikirja on tilattavissa verkkokaupasta.

Liiton kenttäkonsulteilta saa uusimman version sähköisestä lannoitus- ja torjunta-ainepäiväkirjasta sekä Ympäristötyökirjan lähtötilanteen kartoittamiseksi.

Suomen Golfliiton järjestelmä on vaatimuksiltaan yhteneväinen kansainvälisen Golf Environment Organizationin sertifiointijärjestelmän kanssa.