EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Seuratoimintayksikkö

Golfliiton seuratoimintayksikön tavoiteena on auttaa golfyhteisöjä saamaan lisää pelaajia ja pitämään jo pelaavat lajin parissa. Toiminta kohdistuu golfyhteisöjen aikuisten ja juniorien harrasteliikunnan kehittämiseen.

Golfin strategian 2020 mukaisesti junioritoiminnan resursseja on lisätty. Tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen sekä juniorien harrastajamäärän ja golfyhteisöjen liikevaihdon kasvattaminen.

Vuonna 2016 jatketaan jalkautumista golfyhteisöihin seurakehittäjäverkoston toimesta, käynnistetään koulugolfohjelma, kehitetään edelleen asiakaskokemuksen hallintaa, toteutetaan koko maan laajuinen kysely uusille pelaajillee ja kehitetään edelleen juniorigolfohjelmaa.

Aleksi Valta, seuratoimintayksikön päällikkö
Aarni Nordqvist, seurakonsultti
Sami Övermark, nuorisovastaava
Katso seuratoimintayksikön yhteystiedot