EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Juniorigolf

Juniorigolf on yksi Suomen golfin strategisista painopistealueista. Vuonna 2016 käynnistetään uusi koulugolfohjelma ja kehitetään edelleen juniorigolfohjelmaa.

Suomen golfin strategia 2020:n tavoitteita lasten ja nuorten osalta:

  • Hyväksytty Nuorisotoimintalinja, joka perustuu yhdessä sovittuihin arvoihin ja päämääriin
  • Lasten ja nuorten määrän kasvattaminen ja seuratoiminnan kehittäminen
  • Lasten ja nuorten lähtökohdista tehty suunnitelmallinen ohjaus- ja valmennustoiminta

Suomen Golfliiton junioritoiminta pohjaa seuraaviin arvoihin: lapsen ja nuoren kunnioittaminen, terveet elämäntavat, muiden kunnioittaminen ja henkilökohtainen vastuun ottaminen sekä toimintaympäristön arvostaminen.

Mitä on juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu?

Hauskuus: Juniorilla on oltava hauskaa harjoituksissa! Lähtökohtaisesti kukaan ei tee tai harjoittele mitään, ellei se ole hauskaa. Monipuoliset ja vaihtelevat harjoitukset ovat junioreiden mielestä hauskoja. Yksi hyvä mittari yksittäisen harjoituksen onnistumiselle on, että miten paljon näet iloisia ilmeitä harjoituksissa.

Monipuolisuus: Monipuolisuus tarkoittaa perusliikuntataitojen opettelemista ja harjoittelemista ennen lajitaitoja tai lajiharjoitusten rinnalla. Lisäksi se tarkoittaa monilajisuuteen kannustamista, ohjaamista ja monilajisuuden harjoittelemista. Tällöin juniori saa paremmat lähtökohdat myös lajitaitojen omaksumiselle.

Tehokkuus: Tehokkuus tarkoittaa tehokkaasti toteutettuja ja järjestelmällisesti suunniteltuja harjoituksia. Lisäksi urheilusta puhuttaessa myös intensiivisiä harjoituksia, joissa harjoitellaan koko kehoa ja tehdään laadukkaita lajiharjoitteita.

Ympärivuotisuus: Ympärivuotisuus tarkoittaa kesäkauden lisäksi monipuolisen harjoittelun toteuttamista talvikaudella.

Valmiit mallit ja ohjeistukset löydät juniorigolfohjelman ikäryhmittäisistä tukimateriaaleista Golf.fi:n materiaalipankista. Lisäksi käytettävissä on ympärivuotiseen harjoitteluun rakennetut ikäryhmittäiset harjoitusmallit. Painettuja materiaaleja voi tilata Golf.fi-verkkokaupasta.

Juniorigolfohjelman koulutusilta

Koulutusilta on neljän tunnin mittainen iltakoulutus, joka voidaan toteuttaa arki-iltana tai viikonloppuna. Koulutus on suunnattu seuran ohjaajille, valmentajille ja junioritoimikunnan jäsenille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet seuran junioritoiminnasta. Käytännön osioon seura voi pyytää paikalle myös omia junioreita mallioppilaiksi.Tällä koulutuksella seura saa harjoitteluun uutta puhtia ja uusia harjoittelumalleja sekä tapoja junioreiden ympärivuotiseen golfharjoitteluun.Koulutus voidaan toteuttaa myös alueellisesti tai seurojen yhteisenä koulutuksena.

Teemoina koulutuksessa on: lapsen ja nuoren yksilöllinen kehitys, monipuolinen harjoittelu sekä ikäryhmäkohtaiset harjoitusmallit.

Koulutusillasta puolet on käytäntöä harjoitusalueella ja puolet teoriaa.Talvikaudella käytännön osuus pidetään liikuntasalissa. Koulutus järjestetään, kun osallistujia on vähintään viisi henkilöä.

Koulutusillan hinta järjestävelle seuralle on 500€, jonka lisäksi seura vastaa koulutustiloista, mahdollisista tarjoiluista sekä siitä, että osallistujat ovat perehtyneet etukäteen juniorigolfohjelman materiaaleihin. Tarvittavat tilat ovat liikuntasali / harjoitusalue sekä luentotila / luokka.

Lisätietoa juniorigolfohjelmasta, sekä koulutuksen tilaukset ja tiedustelut:

Sami Övermark, nuorisovastaava
Katso yhteystiedot