EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Toiminnan vinkkejä

A)  Sopiva ryhmä

 • Yhteen pelaavaan ryhmään suositellaan 2 tai 3 pelaajaa kerrallaan, isommassa ryhmässä peli hidastuu
 • Hyväkuntoisia ja kokeneita pelaajia, ei kuitenkaan mielellään seuran junnuja
 • Seurassa ryhmä voi profiloitua useammalla eri tulokulmalla esimerkiksi:

a) 2 pelaajaa – ”Suomalainen golfhulluus”, 2–3 hlöä pelaa 24 h, extreme, itsensä likoon laittaminen junnujen hyväksi
b) 2+2 pelaajaa – ”Viestigolffina”  a-b pelaavat 2–3 kierrosta, c-d jatkavat, a-b taas jne., jolloin fyysinen rasitus tasataan useamman pelaajan kesken ja pelaajaksi lähtemisen kynnys on matalampi.
c) 2/3 jossa esimerkiksi kolmen henkilön ryhmästä aina kaksi pelaa vuorollaan sovitun mallin mukaan.
d) Joissakin seuroissa kokeneita ”sponsoreita” otetaan mukaan kierrokselle tukea vastaan (pimeä yön kierros kallein!!!)
e) Jos seurassa runsaasti pelaajahalukkaita, voidaan tehdä muutama ryhmä kilpailemaan keskenään €:sta. (esim. Case Nurmijärvi)

2017 virallinen pelipäivä on ma 26.6. klo 18:00 – ti 27.6. klo 18:00, jolloin medioissa saadaan yhdessä isompi huomio! 24-h junnugolfille voidaan myös suorittaa muuna ajankohtana, jos seuralla on päällekkäisenä päivänä esimerkiksi muita kilpailuja tai tapahtumia sovittuna.

B)  Varainkeruu/myynti

Myyjinä voivat toimia pelaajat itse, mikä parantaa myyntitarinan uskottavuutta. Pelaajien tueksi kannattaa kerätä aktiivisia verkostoituneita ”myyntitykkejä” (esim. yhteisön toimitus-/toiminnanjohtajat, junnutoimikunnan pj, verkostoituneet junnujen isät ja äidit ym.)

Golfliitto on hakenut valtakunnallisen keräysluvan Poliisihallinnosta. Luvasta kopio materiaalisivulla.

Varainkeruun haasteena on kaksi peruskysymystä:

 1. Mitä tapahtuu ja mistä maksetaan?
 2. Mitä voin joutua maksamaan?

Kannattaa miettiä mitä asiakkaat ovat normaalisti valmiita maksamaan

 • tavalliset ihmiset usein kymppejä ja jotkut jopa yli 100 €
 • pienyritykset kymppejä ja jotkut jopa muutaman satasen
 • varmasti myös joku taho on valmis maksamaan enemmänkin

Näiden arvojen jälkeen voi luoda hintaesimerkkejä myynnin tueksi.

Näiden syiden takia kannattaa laatia selkeä kertomus, mistä on kyse. Laadi myös selkeä laskentamalli, josta käy ilmi miten kunkin maksu kertyy ja mitä maksu voi suurimmillaan olla.

Myynti-ideana”Aiomme pelata Villen kanssa vuorokauden kiertäen kenttäämme junnugolfin hyväksi. Lähdetkö tukijaksi ja maksat esim. euron jokaisesta par’ista tai paremmasta tuloksesta? Pareja tullee varmaan 80–120!  Rahat menevät seuramme junnugolfin hyväksi!”

Käytännössä 24 h:n laskutusta seurassa helpottaa, jos tukijoille ilmoitetaan tapahtuman jälkeen pelaajien tulos, ja tukijan lupaama tukisumma, ja häntä pyydetään maksamaan se esimerkiksi caddiemasterille ”Seuran 24h”-nimikeellä/-viitteellä. Näin ainakin suurin osa pienistä maksuista saadaan vaivatta kerättyä, kun tukija käy klubilla eikä laskuja tarvitse lähettää kaikille.

Lopuksi seura tilittää summan yhtenä könttänä 24h-tilille raportin kanssa, josta se palautetaan PH:n ohjeiden täytyttyä.

C)  Pelaaminen ja sen tukeminen

 • 5–8 kierrosta 24 tunnin aikana. Muun muassa kenttä, pelaajat, sää ym. määrittävät kierrosten määrän
 • Varataan aikaa pelaajahuollolle: järkevä ravinto ja neste, väline- ja jalkahuolto jne.
 • Minimoidaan pelaajien oma rasitus: caddiet vetävät kärryjä/golfautossa ja hoitavat tulospalvelun
 • Tuloksia kerätään valtakunnallisesti SGL:n 24h-tulospalveluun. Lisätietoa lähempänä. Näkyvyys ja seuranta tuovat lisäarvona
 • Pelaajat pelaavat ja tukijoukot avustavat, caddiet, tulospalvelu, pallojen etsintä hämärässä, ruoka- ja nestehuolto

D)  Tukirahojen kerääminen

 1.  Laske pelaamisen jälkeen kertyneet Par- ja paremmat tulokset
 2.  Tukirahojen kerääminen voi tapahtua kolmella eri tavalla:

a. Tukija maksaa osuutensa käteisellä suoraan caddiemasterin toimistossa:

 • Pyri suosimaan tätä maksutapaa. Se vähentää seurantatyötä ja nopeuttaa rahojen saamista seurasi junnutoiminnan käyttöön.
 • Pyydä tukijaa kuittaamaan maksunsa Poliisihallituksen (PH) viralliselle listalle. Kun kaikki käteismaksut on saatu, laske yhteen ja merkitse PH:n lomakkeen loppuun käteismaksut ja tilitä ao. summa SGL:n Junnut 24H –keräystilille FI76 5541 2820 0226 98  OKOYFIHH.
 • MUISTA KÄYTTÄÄ MAKSAESSASI SEURALLESI ANNETTUA VIITENUMEROA.
 • Lähetä PDF-kopio PH:n listasta, jossa näkyy selvästi käteismaksujen yhteissumma, sähköpostilla 24h.toimisto@golf.fi.

b. Tukija maksaa tukisummansa suoraan SGL:n Junnut 24H –keräystilille:

 • Tee caddiemasterin toimistolle valmiiksi muistilappuja, joille olet merkinnyt SGL:n Junnut 24H –keräystilin numeron ja seurallesi annetun viitenumeron.
 • Anna ao. muistilappu, jolle olet merkinnyt myös maksettavan summan, tukijalle, joka haluaa maksaa rahat suoraan SGL:n tilille.
 • Muistuta tukijaa, että tukirahat on maksettava ao. tilille ja että on muistettava antaa myös oikea viitenumero.

c. Seura laskuttaa tuen maksajaa (kun kyseessä yritys)

 • Useimmat yritykset haluavat maksaa tukiosuutensa laskua vastaan.
 • Hoida laskutus, mutta laitta maksutiliksi SGL:n Junnut 24H  -keräystilin numero ja viitenumeroksi seurallesi annettu viitenumero.
 • Jotkut yritykset haluavat maksaa tukiosuutensa lahjoituksena suoraan SGL:n Junnut 24H – keräystilille. Toimi näissä tapauksissa kohdan 5b. mukaisesti.

E)  Seuranta ja Liiton raportointi

 • SGL:n talouspäällikkö toimittaa seurojen antamalla rahaliikenteen yhteyshenkilölle (voi olla myös sama kuin koko tapahtuman yhteyshenkilö) luettelon määräaikaan mennessä kertyneistä suorituksista elo- ja syyskuun puolivälissä. Suorituslistalta seuran rahaliikenteen hoitaja voi tarkistaa saapuneet suoritukset ja tarpeen mukaan lähestyä niitä tukilistalle ilmoittautuneita
  henkilöitä tai yrityksiä, joilta ei vielä ole saatu suorituksia. Keräyksen aikana voitte myös erikseen tiedustella maksutilannettanne sähköpostilla osoitteesta 24h.toimisto@golf.fi.
 • Seurojen aktiivinen toiminta saapuneiden suoritusten seurannassa ja vielä saamattomien suoritusten karhuamisessa on tärkeää, jotta voimme varmistaa tukirahojen saamisen seurojen käyttöön mahdollisimman nopeasti. Parin viime vuoden aikana saatujen kokemusten perusteella on suositeltavaa, että Junnu 24H –tapahtuman vastaavat sopivat seuran henkilöstön kanssa, kuka seurassa hoitaa rahaliikennettä ja sen valvontaa ja yhteydenpitoa/raportointia SGL:lle.

F)  Seurojen raportointi ja keräyslistojen palautus seuroille

 • Kun seuran mielestä kaikki odotettavissa olevat suoritukset on saatu, toimi seuraavasti:
  • Merkitse kaikki suoritukset PH:n viralliselle leimatulle listalle aiemmin listaamiesi ja summaamiesi käteissuoritusten jälkeen. Laske myös nämä yhteen ja merkitse yhteissumma listalle. Laita lopuksi listalle käteissuoritusten ja muulla tavalla tehtyjen suoritusten yhteissumma, joka on seurasi keräyksen lopullinen tulos.
  • Tee raportti tapahtumasta (muista antaa Seurasi virallinen nimi, osoite, rahaliikenteen yhteyshenkilö ja pankkiyhteystiedot). Anna raportilla keräyssummaksi koostamallasi PH:n listalla oleva keräyssumma. (Seura-raportti_2017_24-h-junnugolfille)
  • Toimita PDF-kopio PH:n virallisesta listasta ja seurasi raportti sähköpostilla osoitteeseen 24h.toimisto@golf.fi.
 • Toimittamasi tiedot tarkistetaan SGL:n toimistolla, ja mikäli kaikki on kunnossa, seurasi keräämät varat palautetaan viipymättä antamallesi seuran pankkitilille.