Päävalmentaja Staffan Johansson antoi Turkin vuoden 2012 MM-kisoissa ohjeita liittovalmennuksen kautta olympiaurheilijaksi nousseelle Noora Tammiselle.
Kilpagolf |
9.11.2016

Golfliitto pettyi PGA:n ulostuloon – Myös kilpagolfia on kehitettävä alhaalta ylöspäin

PGA:n esitys strategian jalkauttamiseksi olisi tarkoittanut liittovalmennuksen ja kilpailujärjestelmän välitöntä alasajoa.

Suomen Golfliitto on yllättynyt ja pettynyt Suomen PGA:n tiistaisesta ulostulosta (lue PGA:n lehdistötiedote tämän jutun alta), jossa golfammattilaisten kattojärjestö sanoutuu irti Suomen golfin strategian jalkautuksesta. Erikoiseksi koetaan myös tapa, jolla PGA irtisanoutumisestaan ilmoitti. Asia tuli Golfliiton tietoon PGA:n tiistaiaamuna lähettämän julkisen lehdistötiedotteen kautta.

PGA kertoo tiedotteessa olleensa strategiatyössä aktiivinen ja pyrkineensä löytämään luontevia yhteistyötapoja Suomen Golfliiton kanssa strategian jalkautukseen. Golfliitossa asia nähdään toisin.

”Koemme Golfliitossa olleemme itse aktiivinen osapuoli ja tehneet keskusteluissa PGA:n edustajien kanssa selkeitä, konkreettisia esityksiä siitä, mitä maamme kilpailujärjestelmän ja valmennustoiminnan kehittämiseksi voidaan tehdä”, Golfliiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi sanoo.

Strategian jalkauttamista koskevia keskusteluja Golfliitto on käynyt PGA:n kanssa jo viime keväästä asti pitkin vuotta. Muun muassa PGA:n toive siitä, että seuravalmennuksen kehittämiseen kohdennetaan lisää resursseja, on otettu huomioon jo tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa sekä valmennuspuolen resursoinnissa. Tulevan päävalmentajan Fredrik Jendelidin työpanoksesta kolmasosa on resursoitu nimenomaisesti seuravalmennuksen kehittämiseen.

”Seuravalmennuksen kehittämisestä on keskusteltu koko ajan. PGA:n kanssa yhteisesti sovitusti meillä on parhaillaan käynnissä selvitys jäsenseurojen ja seuravalmentajien tarpeiden kartoittamiseksi kilpaurheiluvalmennuksen osalta. Siinäkin mielessä tämä tuli meille aivan puun takaa”, Peltoniemi sanoo.

PGA:n kritiikin siitä, ettei järjestöltä pyydetty yhteistyöehdotus ole strategian jalkauttamisessa konkretisoitunut, Golfliitto kokee kohtuuttomaksi.

”On totta, että PGA:lta, kuten muiltakin toimialajärjestöiltä, on pyydetty konkreettisia ehdotuksia siitä, miten strategia saadaan onnistuneesti jalkautettua. Mutta eihän esitys voi koskaan olla mikään ota tai jätä -sopimus, vaan neuvottelun lähtökohta”, strategian jalkauttamisen ohjausryhmän puheenjohtaja Elisabeth Spåre muistuttaa.

”PGA:n toimenpide-ehdotuksessa ei ollut kyse mistään juustohöylästä nykyiseen toimintaan, vaan esityksen toteuttaminen heti sellaisenaan olisi tarkoittanut olemassaolevan liittovalmennuksen ja kilpailujärjestelmän välitöntä alasajoa. Tällaisella aikataululla niin ison muutoksen tekeminen ei olisi edes mahdollista. PGA on jo aiemmin esittänyt näkemyksensä siitä, että Golfliiton liittovalmennustoiminta pitäisi lakkauttaa. Golfliitossa sen sijaan on tehty periaatepäätös, että liittovalmennusryhmistä emme halua luopua”, Petri Peltoniemi taustoittaa.

”Muun muassa alle 15-vuotiaiden Talenttiryhmä on olemassa sen vuoksi, ettei monista seuroista löydy tällä hetkellä riittävän laadukasta valmennusta. Asiaa on syytä harkita uudelleen sitten, kun seuravalmennusjärjestelmämme on niin laadukas, ettei liittovalmennusta tarvita.”

PGA toteaa tiedotteessaan, että ”…pelaajien valmennuksen tulisi tähdätä major-voittoihin, olympiamitaleihin ja maailman huipulle, ei pelkästään mitaleille amatöörien EM -kilpailuissa”. Juuri siihen valmennus myös Golfliiton mielestä lopulta tähtää, mutta välitavoitteiden kautta.

”PGA:n esityksessä panokset kohdennettaisiin suoraan huipulle tai heti huipun takana oleviin pelaajiin, mutta kukaan ei järjestönä vastaisi siitä, miten tulevia huippuja kehitetään. Amatöörijoukkueisiin panostaminen ei ole huippugolfilta pois, vaan panostamista tulevaisuuteen”, Peltoniemi sanoo.

Suomen Golfliitto on tukenut ammattilaisten valmennusta jo vuodesta 2005 lähtien ja entistä voimakkaammin viime vuosina golfin saatua olympiastatuksen. Vuositasolla ammattilaispelaajien valmennukseen on kohdennettu tänäkin vuonna reilut satatuhatta euroa.

”Olemme omalla riskillämme järjestäneet muun muassa Challenge Tourin, LETAS-kiertueen ja Nordic Leaguen kisoja vuodesta 2011 alkaen, ja SM-kisatkin on jo avattu ammattilaisille. Näiden kilpailujen järjestelyvastuu on jäänyt lähes yksin Golfliitolle. Liitto on vastannut myös kilpailujen varainhankinnasta, johon PGA ei ole halunnut osallistua”, Golfliiton kilpailupäällikkö Juha Juvonen muistuttaa.

Suomen golfin strategian jalkauttamista jatketaan PGA:n ulostulosta riippumatta yhteistyössä Golfliiton ja muiden toimialajärjestöjen kanssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 


Suomen PGA:n tiedote 9.11.2016 klo 09:44

Suomen golfammattilaisten järjestö PGA irtisanoutuu Suomen Golfliiton johdolla laaditusta Suomen golfin strategian jalkautuksesta.

Suomen PGA on ollut mukana tekemässä Suomen golfin strategiaa yhdessä Suomen Golfliiton, Suomen golfjohtajien henkilöyhdistyksen FGMA:n ja Suomen golfkenttien yhdistyksen, SGK:n kanssa. Strategia valmistui vuoden 2016 alussa.

PGA haluaa tällä tiedoksiannolla ilmoittaa jättäytyvänsä pois strategian jalkautustyöstä.

”Emme löytäneet Golfliiton kanssa meille roolia, jossa osaamisemme päivittäisen valmennuksen kehittämisessä ja kilpagolfin eteenpäin viemisessä olisi parhaassa mahdollisessa käytössä”, sanoo PGA:n hallituksen puheenjohtaja Mika Walkamo.

Suomen PGA on ollut strategiatyössä aktiivinen ja pyrkinyt löytämään luontevia yhteistyötapoja Suomen golfliiton kanssa strategian jalkautukseen. Golfliiton hallituksen jäsenten pyynnöstä PGA on toimittanut yhteistyöehdotuksen niin liiton operatiiviselle johdolle kuin sen hallituksenkin jäsenille. Yhteistyöehdotus ja työryhmäistunnot eivät ole konkretisoituneet Suomen Golfin strategian jalkautumiseksi. Haluamme myös tuoda julki, ettei Suomen Golfliitto ole tehnyt minkäänlaista konkreettista ehdotusta Suomen PGA:n roolista Suomen golfin strategian jalkautuksessa.

Edellä mainituista syistä Suomen PGA kokee, ettei tällä hetkellä mukanaolo Suomen Golfin strategian jalkautuksessa ei ole mahdollista.

Suomen PGA:n näkökulmasta strategian jalkautus vaatii selkeän toimenpidesuunnitelman, jonka suunnittelussa Golfliitto ei ole hyödyntänyt PGA:n ammattitaitoa. Taustalla Golfliitto on toteuttanut oman toimintasuunnitelmansa Suomen Golfin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Mielestämme golfliiton esittämät toimet eivät ole riittäviä, jotta Suomen Golfin strategian kilpaurheilulle asetetut tavoitteet olisivat realistisesti saavutettavissa. Pelaajien valmennuksen tulisi tähdätä major –voittoihin, olympiamitaleihin ja maailman huipulle. Ei pelkästään mitaleille amatöörien EM –kilpailuissa.

”Nyt marraskuussa pidettävien Golfliiton puheenjohtajavaalien tuloksesta voidaan tulkita paljon, kuinka aidosti Golfliitto haluaa toimia koko toimialan kokoavana voimana. Rehellisesti toivon, että Golfliiton uusi puheenjohtaja tulee nykyisen hallituksen ulkopuolelta”, kertoo Mika Walkamo.

”Strategian suunnittelu ja jalkautuksen toimenpiteiden neuvotteluprosessi Suomen Golfliiton kanssa on vienyt merkittävästi pienen organisaatiomme aikaa. PGA tekee jatkossakin merkityksellistä työtä suomalaisen golfin hyväksi. Jäsenemme, PGA ammattilaiset, toimivat edelleen itsenäisesti Suomen golfin hyväksi joka päivä ja joka puolella Suomea”, kertoo PGA:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso.

Teksti: Golfliitto

Kommentit

Arvoisa PGA & Suomen Golfliitto,
Jotta Suomen golf ei tedän keskinäisestä nahistelusta paljon kärsisi niin pitäiskö teidän vihdoinkin ottaa lusikat kauniisti käteen ja ottaa laiva lahden yli ja menisitte vihdoinkin yhdessä Ruotsin puolelle viikoksi opiskelemaan miten siellä on tuotettu loistavia golfpelaajia niin amatööri- kuin ammattilaistasolla. Tiedätte erittäin hyvin että siellä on osattu tehdä asioita oikein !
Terv. Suomen golfpelaajat

PGA on ammattilaisten oma organisaatio, miksi kansallisen liiton pitää toimia kuten he haluavat? Tietysti raha kelpaa myös heille jonka, kansallinen liitto väkisin ottaa tavalliselta klubi pelaajalta €€€ Pelkillä toiveilla ja haaveilla ei saada mitään aikaan, meidän Pro tason pelaajat on aika vähissä, joilta voidaan realistisesti odottaa menestystä kansainvälisillä kentillä (Euro Tour, US Tour ) He ovat tiensä valinneet ja koittavat pärjätä parhaansa mukaan ja muutamia ilon hetkiä on jo tullut. Mistä syystä Golfliiton pitäisi sitten olla vain varojen kerääjänä näille AMMATTILAISILLE ???!! sitä on vaikea ymmärtää. Golf liitolla on muutenkin toimiensa selkeyttämisen paikka, henkilö määrät , tittelit ,yms on aika leväällään. Liiaksi hyviä kavereita ja muita liitosta toiseen vaeltavia monialasupertalentteja ja kuitenkaan saavutukset ei ole mitään jäätäviä missään. Kuten jo aikaisemmassa kommentissa mainittiin ministeri luokan edut jne. Jos liitto keskittyisi oleelliseen selvittäisi oman organisaationsa järkevälle tasolle ja kantaisi myös huolta Suomen golfin kansallisesta tasosta ,siinä varmaankin olisi hommaa joksikin aikaa. Pelkällä jäsenien haalimisella = enemmän valtion avustusta!! ei oikein saavuteta mitään. Nyt on jo muissakin lajeissa huomattu ,että KAIKKI PELAA ei vaan toimi. Koskakohan myös golf päättäjät herää tähän faktaan??!!

Täysin samaa mieltä nimimerkin Ei koskaan majoria? mielipiteen kanssa. Nimimerkin sisällön suhteen olen eri mieltä.

Harrastajien jäsenmaksut näyttävät kiinnostavat molempia tahoja.
Hyväksyn golfliiton panostuksen junnu-, amatööri- ja harrastegolfiin mutta en hyväksy järjestön massiivista edustamista ja kulurakennetta.
En hyväksy jäsenmaksuilla tapahtuvaa ammattilaisten (ja heidän valmentajiensa) tukemista missään muodossa. Sen sijaan voin sponsoroida ammattilaisia/ammattilaista itse valitsemallani tavalla.

Jos ei muuta, niin neuvottelutaito ja käytöstavat ainakin PGA:lta puuttuvat. Ei neuvotteluja tiedoitusvälineissä käydä!

PGA haluaa mastervoittajia yms hienoja asioita.

Löytyykö meiltä yhtään ehdokasta nykypelaajista Mastervoittajaksi – vastaua on EI.

Löytyykö meitlä yhtään golfopettajaa joka pystyy valmentamaan Master voittajaksi – oikea vastaus on EI.

Kyllä noihin tavoitteisiin pitäisi aikuistenikeasti olla ihan erilaiset eväät olosuhteiden, pelaajien kun eritoteen valmentajienkin puolella.

Liiton puuhastelut on ihan oma tarinansa ja samoin kun tämä meidän sakin salaseura koko toimialalla, jossa kaveria ei jätetä vaan palkataan aina parempiin hommiin saisi jo riittää.

Seuraava liiton puheenhoitaja pitää tulla hallinnon ulkopuolelta, koska nykyisten saavutukset on ihan niinkun useimpien ammattilaistenkin kohdalla lupaava tulevaisuus kaukana takanapäin.

olisiko jo aika tulla puusta alas.

Hienoa PGA!
Erittäin tärkeää ammattilaisjärjestönä, huom. AMMATTILAISjärjestönä pyrkiä vaikuttamaan golfin sisällöntuottamiseen ja sitä kautta tulevaisuuteen. Golfliiton ex futarit, ex painijat sun muut puuhastelijat eivät parhaalla mahdollisella tavalla edistä suomalaisen golfin tulevaisuutta. Ja miten voisivatkaan? Tullaan golfliittoon opettelemaan golfia?!?

Tarviiko liiton sen kummemmin ”toimittaa”, tiedotteessa todettiin, että PGA:n ilmoituksen voi lukea alta.

Pitäisikö juttua hieman avata ? Copy-Paste ei edusta kovin suurta toimituksellista tasoa.