EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Kansainväliset kilpailut

EDUSTUSTEHTÄVÄT

Edustustehtäviä ovat kaikki ne kilpailutapahtumat, joihin Golfliitto nimeää edustajan/edustajat. Näihin kilpailuihin valitaan pelaajat ennalta ilmoitettujen kriteerien perusteella. Jos tällaisia kriteerejä ei ole erikseen ilmoitettu, valitaan pelaajat valmennusjohdon harkinnalla tai kilpailukutsun edellyttämällä
tavalla. Edustusjoukkueiden valintakriteerit löytyvät golf.fi-sivustolta.

Edustustehtävissä Golfliitto vastaa matkustusjärjestelyistä. Kustannusjako määritellään kilpailukohtaisesti. Edustustehtävissä pelaajien tulee seurata Golfliiton matkustus- ja käyttäytymisohjetta.

MUUT KANSAINVÄLISET KILPAILUT

Kansainvälisiin kilpailuihin voivat osallistua kaikki pelaajat jotka täyttävät kyseisen kilpailun osanottokriteerit. Kilpailuissa voi olla maakohtaisia kiintiöitä tai rajoitteita. Mahdollisissa valintatilanteissa ratkaisuoikeus on Golfliitolla.

Kun haluat osallistua kansainväliseen kilpailuun toimi seuraavasti: Ilmoittautumislomakkeita ja lisätietoja kilpailuista saat joko golf.fi-sivuilta, Golfliiton toimistosta tai suoraan kyseistä kilpailua järjestävän tahon verkkosivuilta. Huomioithan, että ilmoittautumisaika kansainvälisiin kilpailuihin päättyy usein jo 1 kk ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Täytä kilpailun ilmoittautumislomake ja palauta se suoraan kilpailun järjestäjälle lomakkeessa ilmoitetulla tavalla. Jos kilpailumääräys vaatii, että ilmoittautumisen tulee olla Golfliiton vahvistama, tulee lomake lähettää Golfliittoon viimeistään KAKSI VIIKKOA ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Golfliitto vastaa vain liittovalmennusryhmiin kuuluvien pelaajien matkustusjärjestelyistä. Ryhmien ulkopuoliset pelaajat hoitavat järjestelyt itse, jos ei muuta sovita.

EGA:n kalenterin ulkopuolisista kilpailuista voidaan myöntää Finnish Junior Amateur Ranking -pisteitä Golfliiton harkinnalla. Hakemus ja täydellinen tulosluettelo tulee toimittaa Golfliittoon viimeistään 14 pv kilpailutapahtuman jälkeen osoitteeseen: mika.wikstrom@golf.fi tai Radiokatu 20, 00093 VALO.

Lisätietoja kansainvälisistä kilpailuista:
Juha Juvonen, Mika Wikström ja Eero Kangasniemi