EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Golfin säännöt

Golfin sääntöjä uudistetaan neljän vuoden välein. Uusin painos golfin säännöistä astui voimaan vuoden 2016 alussa ja sääntömuutokset tehdään aina neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Sääntökirjan voit ostaa golfklubiltasi sekä useimmista golfkaupoista, ja sen voi tilata myös Golfliiton verkkokaupasta.

Voit ladata säännöt myös pdf-tiedostona: Golfin säännöt 2016–2019

Merkittävimmät sääntömuutokset 2016

Mailan ankkuroimisen kielto. Sääntö 14-1b kieltää kaikkien mailojen ankkuroinnin kehoon lyönnin aikana. Säännön myötä ns. pitkien puttereiden käyttö vähenee.

Sääntö 18-2b poistuu. Pelaajan ei enää automaattisesti katsota liikuttaneen palloa asettuessaan lyöntiasentoon, vaan tuomarit ottavat huomioon entistä useampia seikkoja arvioidessaan kuuluuko pelaajalle antaa yhden lyönnin rangaistus. Kun rangaistus ennen seurasi automaattisesti pallon liikuttua tähtäämisen jälkeen, annetaan rangaistus enää silloin, kun pallon katsotaan liikkuneen pelaajan takia.

Muutos sääntöön 6-6b. Pelaajaa ei enää diskata suoraan, jos hän palauttaa tuloskortin, jossa on todellista alhaisempi lyöntimäärä. Jos kilpailun tuomaristo katsoo pelaajan rikkoneen sääntöä epähuomiossa, hänelle voidaan diskaamisen sijaan määrätä kahden lyönnin rangaistus. Jos sääntörikkomuksen katsotaan olleen tahallinen, on seurauksena edelleen diskaus.

Muutos sääntöön 14-3. Jos pelaaja käyttää kiellettyä apuvälinettä tai laitetta kilpailukierroksella, saa hän siitä kahden lyönnin rangaistuksen. Toisesta rikkomuksesta on seurauksena diskaus, joka tähän asti on seurannut suoraan ensimmäisestä rikkomuksesta.

Sääntö 3-1b. Amatööristatuksella kilpailevat pelaajat voivat ottaa vastaan palkintorahaa, jos he lahjoittavat sen hyväntekeväisyyteen. Ehtona kuitenkin on, että lahjoituksen kohde on määritelty etukäteen ja se on kyseisen maan ylimmän päättävän elimen (Suomessa Suomen Golfliiton) hyväksymä.

Pelaaja voi saada takaisin amatööristatuksen kuuden ammattilaisvuoden jälkeen. (aikaisemmin viisi vuotta). Pelaajalle asetetaan edelleen vuoden karenssiaika.

Säännöt lyhyesti

Golfissa peli käynnistyy avauslyöntipaikalta, tiiltä. Seuraavilla lyönneillä palloa pelataan väylältä tai karheikosta viheriölle, jossa on reikä. Pelin tarkoituksena on pelata pallo reikään mahdollisimman vähillä lyönneillä. Täyteen pelikierrokseen sisältyy 18 reikää.

Golfissa on kaksi toisistaan poikkeavaa pelimuotoa. Reikäpelissä pelataan reiän voitosta. Lyöntipelissä voittaja on se, joka pelaa pelikierroksen vähimmillä lyönneillä.

Golfin kolme kantavaa periaatetta ovat:

  • Pelaa kenttä sellaisena, kuin se on
  • Pelaa pallo sijaintipaikaltaan.
  • Jos ei kyetä pelaamaan kummankaan periaatteen mukaisesti, niin sitten palloa pelataan sääntöjen mukaisesti.

Pelaajan on tunnettava säännöt kyetäkseen pelaamaan sääntöjen mukaisesti. Ohessa on sääntöjen yksinkertaistettu yhteenveto.

Yleistä

Ennen pelikierroksen aloittamista:

  • Perehdy paikallissääntöihin.
  • Merkitse pelipallosi tunnistamista varten. Moni  pelaa samanmerkkisellä ja -numeroisella pallolla.
  • Laske mailojesi lukumäärä. Pelaajalla voi olla pelikierroksella korkeintaan 14 mailaa.
  • Pelin aikana älä kysy neuvoa, lukuun ottamatta joukkueesi jäseneltä tai mailapojaltasi. Älä neuvo toisia pelaajia lukuun ottamatta joukkueesi jäseniä.

Pelatessasi reikää et voi lyödä harjoituslyöntiä pallolla.

Aloituslyönti

Pallo on pelattava tiimerkkien sisäpuolelta. Tiiauspaikka jatkuu kaksi mailanmittaa tiimerkkien etureunasta taaksepäin.

  • Pelaaminen tiiauspaikan ulkopuolelta: reikäpelissä ei seuraa rangaistusta, mutta vastustaja voi vaatia lyönnin uusimisen. Lyöntipelissä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen ja pallo on pelattava tiiauspaikalta.

Pallon pelaaminen

Pelaa pallo sijaintipaikaltaan. Älä paranna pallon asemaa, lyönnin vaatimaa aluetta tai pelilinjaa. Pelaaja ei saa liikuttaa, taivuttaa tai katkaista mitään kasvavaa tai kiinteää. Pelaaja saa asettaa jalkansa tukevasti asettuessaan lyöntiasentoon. Lyöntiasentoa ei saa keinotekoisesti parantaa. Ruohoa tai maata ei saa painaa alaspäin tai tasoittaa.

Pallon ollessa esteessä pelaaja ei saa koskettaa esteen maapohjaa tai vesiesteen vettä ennen kuin hän lyö palloa.

Palloa on lyötävä kunnolla. Palloa ei saa työntää, kauhoa tai laahata.

Väärää palloa pelattaessa pelaaja menettää reikäpelissä reiän ja lyöntipelissä saa kahden lyönnin rangaistuksen. Lyöntipelissä on pelaajan tämän jälkeen pelattava alkuperäistä palloa.

Viheriöllä

Pelaaja voi korjata viheriöllä pallon alastulojäljet ja vanhan reiän kohdan puttilinjaltaan. Muita viheriön vauriota ja piikinjälkiä ei voi korjata.

Viheriöllä pelaaja voi merkitä pallon paikan, nostaa pallon ja puhdistaa sen. Pallo on asetettava tarkasti alkuperäiseen paikkaansa.

Viheriön pintaa ei voi testata raaputtamalla sen pintaa tai vierittämällä palloa siinä.

Kun pallo on viheriöllä ja se osuu putattaessa lipputankoon, siitä seuraa reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.

Pysähtynyttä palloa liikutetaan

Jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa tai mailapoikansa liikuttaa pelaajan palloa, kun säännöt eivät sitä nimenomaan salli, seuraa lyönnin rangaistus ja pallo on asetettava paikalleen. Samoin pelaaja saa lyönnin rangaistuksen, jos pallo liikkuu lyöntiasennon ottamisen jälkeen. Pallo on asetettava takaisin paikalleen.

Rangaistusta ei seuraa, jos palloa liikuttaa joku muu tai toinen pallo.  Pallo asetetaan takaisin paikalleen.

Liikkuvan pallon suuntaa muutetaan tai pallo pysäytetään

Jos pelaaja, joukkuetoveri tai mailapoika pysäyttää pallon tai muuttaa sen suuntaa tai pallo osuu näihin, seuraa reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä yhden lyönnin rangaistus. Pallo pelataan siitä, mihin se jäi.

Kun reikäpelissä pallon pysäyttää, sen suuntaa muuttaa tai pallo osuu vastustajaan tai hänen mailapoikaansa, pelaaja voi uusia lyönnin tai pelata pallon siitä mihin se jäi. Muutoin pallon osuessa muihin henkilöihin reikäpelissä pallo pelataan siitä mihin se jäi ilman rangaistusta.

Lyöntipelissä pallo pelataan paikaltaan ilman rangaistusta.  Jos pallo on pelattu viheriöltä ja se osuu johonkin henkilöön, on lyönti uusittava.

Jos lyödyn pallon suuntaa muuttaa tai sen pysäyttää toinen paikallaan oleva pallo, ei rangaistusta seuraa ja pallo pelataan siitä mihin se jäi.  Lyöntipelissä viheriöltä lyödyn pallon osuessa toiseen palloon viheriöllä pelaaja saa kahden lyönnin rangaistuksen.

Nostaminen, pudottaminen ja asettaminen

Nostettaessa palloa on sen paikka merkittävä, jos se asetetaan takaisin paikalleen. Jos pallo on pudotettava tai asetettava johonkin muuhun paikkaan (esimerkiksi vapauduttaessa kunnostettavalta alueelta) suositellaan pallon alkuperäinen paikka merkittäväksi.

– Pudottaminen Pudota pallo suorana seisten ja suoran käsivarren päästä olkapään korkeudelta. Jos pudotettu pallo osuu pelaajaan, joukkuetoveriin tai mailapoikaan, on pudotus uusittava.

Kahdeksassa eri tapauksessa pudottaminen on uusittava – katso sääntö 20-2c.

Peliä haittaava tai auttava pallo

Voit nostaa pallosi, jos katsot sen auttavan toista pelaajaa.

Voit vaatia minkä tahansa pallon nostettavaksi, jos katsot sen haittaavan sinun peliäsi tai auttavan muita pelaajia.

Irrallinen luonnonhaitta

Irrallisen luonnonhaitan voi poistaa. Jos kosketat irrallista luonnonhaittaa ja pallosi liikkuu, saat lyönnin rangaistuksen ja pallo on asetettava takaisin paikalleen. Jos pallosi ja irrallinen haittatekijä ovat esteessä, et voi poistaa irrallista haittatekijää. Viheriöllä ei rangaistusta seuraa, jos pallosi liikkuu poistaessasi irrallista haittatekijää.

Haitta

Tarkista aina kentän paikallissäänöistä, onko niissä kiinteistä haitoista eri mainintaa ( tiet, polut jne.).

Liikuteltavat haitat (haravat, tölkit jne.) voi poistaa koko kentän alueella. Jos pallo liikkuu, se siirretään rangaistuksetta takaisin paikalleen.

Jos kiinteä haitta (esim. kastelulaitteen kansi) häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen lyöntiään, pallon voi pudottaa mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan haitasta ja joka ei ole lähempänä reikää. Pelilinjalla olevasta haitasta ei voi rangaistuksetta vapautua. Viheriöllä puttilinjalla olevasta kiinteästä haitasta voi rangaistuksetta vapautua.

Tilapäinen vesi, kunnostettava alue jne.

Jos pallo on tilapäisessä vedessä, kunnostettavalla alueella, maatakaivavan eläimen kolossa (esim. myyrän kolo), pallon voi pudottaa rangaistuksetta mailan mitan päähän lähimmästä paikasta, jossa vapaudutaan olosuhteiden vaikutuksesta ja joka ei ole lähempänä reikää.

Vesiesteet

Tarkista aina kentän paikallissäännöistä, onko niissä erityisiä määräyksiä vesiesteistä.

Pallo vesiesteessä (keltaiset paalut) Pallo pelataan paikaltaan ilman rangaistusta. Yhden lyönnin rangaistuksin voidaan:
a) pudottaa pallo mihin tahansa lipun linjassa taaksepäin kohdasta, jossa pallo leikkasi vesiesteen rajan
b) pelata pallo kohdasta, josta löit pallon vesiesteeseen

Pallo sivuvesiesteessä (punaiset paalut)  Käytössäsi on kaikki äskeisen vesiesteen vapautumisvaihtoehdot. Lisäksi voit pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan etäisyydelle:
a) kohdasta, josta pallo meni sivuvesiesteeseen
b) kohdasta, joka on yhtä kaukana reiästä vesiesteen vastakkaisella puolella

Pallo kadonnut tai ulkona

Tarkista aina kentän paikallissäännöistä, onko niissä erityisiä määräyksiä kentän rajoista.

Jos pallosi on kadonnut vesiesteen ulkopuolelle tai ulos, on uusi pallo pelattava yhden lyönnin rangaistuksella edellisen lyönnin paikalta (matkan ja lyönnin menetys). Pallo on kadonnut, jos sitä ei kyetä löytämään tai tunnistamaan viiden minuutin kuluessa.

Jos epäilet, että pallo on kadonnut vesiesteen ulkopuolelle tai ulos, voit pelata varapallon. Sinun pitää ilmoittaa selkeästi pelaavasi varapallon.  Varapallo on pelattava ennen kuin lähdet etsimään alkuperäistä palloa.  Jos alkuperäinen pallosi on kadonnut tai on ulkona, sinun on jatkettava varapallolla yhden lyönnin rangaistuksin. Jos alkuperäinen pallo löytyy eikä ole ulkona,  on peliä jatkettava alkuperäisellä pallolla ja varapallo on hylättävä.

Pallo pelaamattomassa paikassa

Lukuun ottamatta vesiestettä voit julistaa pallosi olevan pelaamattomassa paikassa (sinulla on yksinomainen ratkaisuvalta asiassa). Yhden lyönnin rangaistuksin voit

a) pudottaa pallon enintään kahden mailanmitan päähän pallon sijaintikohdasta, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää.

b) pudottaa pallon sijaintikohtansa taakse miten kauas tahansa pitäen pallon sijaintikohtaa suoraan pudotuskohdan ja reiän välissä.

c) pelata pallon edellisen lyönnin paikalta.

Hiekkaesteessä pallo on pudotettava a ja b-kohdissa bunkkeriin.

Yhteenveto

Reikäpelissä voi hävitä ja lyöntipelissä tuhota hyvän tuloksen, jos ei tunne sääntöjä tai osaa soveltaa niitä oikein. Tämän sääntölyhennelmän hallinta saattaa auttaa ongelmatilanteissa. Kiistanalaisissa tilanteissa on käytettävä uusinta Golfin säännöt -kirjan laitosta.