EGA Golfliitto StLG R&A Invesctec Rolex

Golfin edistämissäätiön seuratuki

Golfin edistämissäätiön tuki seurojen junioritoimintaan 2018

Golfin edistämissäätiö on päättänyt tukea uuden strategiamme toteuttamista ja myöntää vuosina 2016–2018 golfliiton jäsenseuroille tukea sellaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on saada uusia junioriharrastajia lajin piiriin.

Päivitetyn Suomi-Golfin strategian mukaisesti seuratuen tavoitteena on saada lajin pariin lisää junioripelaajia. Tarkoituksena on tukea seuroja luomaan pysyvä ja suunnitelmallinen tapa lasten ja nuorten saamiseksi lajin pariin. Seuroilta edellytetään että tuettu toiminta jatkuu hankekauden jälkeen.

Haku on avoin kaikille golfseuroille, mutta parhaat edellytykset tuen saajiksi on Junioritoiminnan laatuseuroilla (toiminnan perusteet ovat kunnossa: organisoituminen ja juniorigolfohjelman mukainen harjoittelu).

Seuratuen suuruus ja ehdot

Tukea jaetaan vuosittain noin 30 000 euroa. Tuen suuruus vuonna 2018 on 2500 euroa/seura. Seuran omavastuun on oltava vähintään 30% haettavasta määrästä. Tuki maksetaan kahdessa osassa. Tuesta maksetaan 1500€ kevättalvella ja loput 30.9.2018, mikäli seura on päässyt tavoitteisiinsa ja alle 18 -vuotiaiden jäsenmäärä on kasvanut. Hankekauden kesto on 1.1.–31.12.2018.

Hakemuksen sisältö ja arviointi

Hakemuksissa arvioidaan seuran tavoitteet ja onnistumisen realiteetit ohjatussa toiminnassa olevien määrän kasvattamisessa sekä junioreiden jäsenhankinnassa. Toimenpiteen tulee johtaa seuran alle 18-vuotiaiden junioreiden jäsenmäärän kasvuun.

Seura hakee tukea yhteen toimintoon/projektiin joka arvioidaan. Toiminnan tulee jatkua hankekauden jälkeen. Jäsenmäärän kehitys (1.9.2018 tilanne) junioreissa on toinen arvioinnin kohde.

Aiemmin Golfin edistämissäätiön hanketukea saaneet seurat (2016-17) eivät voi saada tukea. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä seuratoiminnan kehittämistukea hakeneet (tai jatkohankkeella OKM tukea 2018 saavat) seurat eivät voi hakea edistämissäätiön tukea samaan toimintamuotoon / toimenpiteeseen.

Toimintamuodot

  1. DRAIVIA KOULUUN! KERHOTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN

Seura toteuttaa kouluyhteistyössä Draivia kouluun –kerhotoimintaa vähintään kahdessa koulussa (tai golfkentällä). Kerhotoimintaa on lapsille vähintään 8 kertaa.

  1. LIIKUNTAPAINOITTEISEN YLÄKOULUN GOLFKOULUTUS/KURSSI

Opetussuunnitelmaan kuuluvan vapaasti valittavan kurssin järjestäminen liikuntapainotteiselle yläkoululle (esimerkiksi 10 kertaa 90 minuuttia). Kurssin lisäksi koko koululle järjestetään lajikokeilu tai liikuntapäivä.

  1. MUU SUUNNITELMALLINEN KOULUYHTEISTYÖ

Seura toteuttaa muun suunnitelmallisen hankkeen kouluyhteistyönä. Hankkeessa toteutetaan useita toimenpiteitä koululuokille tai koululle.

  1. LAJIENVÄLINEN YHTEISTYÖ

Seura toteuttaa systemaattista lajienvälistä yhteistyötä jolla kasvatetaan seuran junioreiden jäsenmäärää. Hankkeessa toteutetaan kohderyhmälle useita toimenpiteitä.

  1. MUU TOIMENPIDE MIKÄ?

Seura toteuttaa muun suunnitelmallisen hankkeen jolla kasvatetaan junioreiden jäsenmäärää. Hankkeessa toteutetaan kohderyhmälle useita toimenpiteitä. jotka pystyy mittaamaan.

Tukea ei myönnetä…

– kokonaisuudessaan, mikäli seura ei ole päässyt asettamiinsa tavoitteisiin.
– yhden ihmisen palkan maksamiseen tai kokonaisuudessaan ostopalveluna yhdelle henkilölle.
– mikäli seura ei kykene osoittamaan, että he toteuttavat juniorigolfohjelman mukaista harjoittelua. (Tästä lisätietoa www.golf.fi/juniorigolf etusivulla)
– golfkentän tai harjoitusalueiden kustannuksiin.

Mikäli seura toteuttaa hankkeen suunnitellusti ja seuran alle 18-vuotiaiden junioreiden jäsenmäärä kasvaa, se saa 2500 euron tukisumman kokonaisuudessaan. Mikäli seura ei pääse asettamiinsa tavoitteisiin, tukea vähennetään suhteessa aina 1500€ asti. Maksamaton tuki kohdistetaan Draivia kouluun -välinepakettien lahjoituksina kouluille ympäri Suomea.

Hakuaika

Seuratukea haetaan aikavälillä 22.12.–28.1.2018 ja seura saa päätöksen tuesta helmikuussa 2018. Ensisijalla ovat laatuseurat ja ne golfseurat jotka eivät ole hakeneet OKM:n seuratukea.

Hakeminen ja lisätiedot

Golfin edistämissäätiön seuratuen haku tehdään oheisen linkin takaa: https://www.lyyti.in/Golfin_edistamissaation_seuratuki_2018_5541

Lisätietoja antaa liiton seurapalvelupäällikkö Aleksi Valta, aleksi.valta@golf.fi, gsm. 040-820 5425